Fultext

 

Zapomenutý všední den

Návrat paměti krajiny

Fotky z projektu Dědictví

Graselova stezka

Domy na náměstí

Klenby ve Slavonicích

Pohledy z věží

Pohlednice

Opevnění hranice s Rakouskem

Landštejn a okolí

 

Vstup do systému

Žádost o registraci

Napište nám

 

Slavonice

Trojmezi

Pohraničí

 

 

Virtuální katalog Slavonicka

Virtuální katalog Slavonicka je jedním z výstupů projektu Interpretace místního dědictví Slavonicka (podpořen Nadací partnerství 2002 - 2003) a je pokusem o virtuální zpřístupnění kulturního dědictví Slavonicka. Jeho cílem je položit základy virtuálního muzea oblasti se zaměřením na dějiny 20. století.

Od devadesátých let 20. století vzniklo několik zajímavých prací dokumentujících osudy míst i lidí v našem regionu, které vám chceme zprostředkovat tímto způsobem. Návrat paměti krajiny je výstup stejnojmenného projektu, který realizovalo občanské sdružení Česká Kanada v roce 1999. Rodáci ze Starého Města pod Landštejnem, odsunutí v roce 1945 často jako děti, se sešli na setkání v létě roku 1999. Publikace, která ze setkání vznikla, je součástí virtuálního katalogu téměř celá. Dalším významným projektem spolupráce byl Zapomenutý všední den, na jehož realizaci spolupracovaly české i rakouské obce a spolky v letech 2000 - 2001 a který mapoval osudy lidí ve 20. století na obou stranách hranice. Základem katalogu jsou v této fázi fotografické dokumenty z těchto prací.

Virtuální zpřístupnění kulturního dědictví je technicky i profesně složitá záležitost. Řeší je týmy odborníků na nejrůznějších úrovních. Když ale např. budete hledat sbírkové předměty středně velkého muzea na internetu, nic moc nenajdete. Ještě tak záslužné aktivity Moravského zemského muzea v Brně či centrální evidenci sbírek. Jinak jakoby muzejníci měli úplně ze všeho nejraději své sbírky pěkně pro sebe, ještě tak badatelům je ukážou a v tichu muzea si je klasicky katalogizují a připravují z nich různé výstavy a prezentace.

Jsme si vědomi, že náš katalog má řadu nedostatků. I přesto si myslíme, že jeho myšlenka a cíle: iniciovat sběr místního dědictví a vytvořit dlouhodobě fungující mechanismus jeho sběru, vzbudit v mladé generaci větší zájem o místní historii a místní dědictví jeho zpřístupněním moderním informačním kanálem (internet), umožnit přístup ke kulturnímu dědictví všem, posílit vědomí regionální kontinuity a zachránit zanikající hodnoty, potažmo tak položit základy virtuálního muzea Slavonicka, na moderní úrovni prezentovat movité kulturní dědictví, přispět k řešení problémů jeho prezentace, sdílet data a pracovat na nich dále, cíleně využít nabízených možností katalogového systému, jsou významná a zajímavá.

Limituje nás nedostatek spolupracovníků, špatné internetové připojení spolku, nedostatek financí a další faktory. Přesto vás zveme ke spolupráci a diskusi. Za Slavonickou renesanční společnost Zdeňka Chadimová, srs@slavonice.cz.

 

 

(c) 2002 Slavonická renesnční společnost   (c) design Studio Pomezí